Chính sách vận chuyển và giao nhận

Việc vận chuyển và giao nhận hàng hóa được quy định trong Hợp đồng mua bán giữa bên mua là quý khách và bên bán là Công ty TNHH Vitamin Toàn Cầu. Trường hợp việc mua bán không có Hợp đồng hoặc Hợp đồng không có các điều khoản về vận chuyển và giao nhận hàng hóa thì sẽ thực hiện theo các điều dưới đây:

  1. Trách nhiệm vận chuyển và giao hàng của chúng tôiChúng tôi có trách nhiệm vận chuyển và giao hàng theo cách thức đúng như yêu cầu của quý khách đã báo trước đó. Nếu quý khách không gửi yêu cầu trước đó, chúng tôi có quyền thực hiện theo cách thức của chúng tô (bao gồm phương tiện vận chuyển, đối tác vận chuyển, giấy tờ giao nhận, thời điểm giao hàng), miễn sao bảo đảm chất lượng hàng hóa và thời gian, địa điểm đã thỏa thuận trước đó.
  2. Trách nhiệm nhận hàng của quý kháchQuý khách có trách nhiệm nhận hàng và ký nhận giấy tờ giao nhận của chúng tôi tại thời điểm, địa điểm mà quý khách đã thông báo trước đó. Nếu bên quý khách có các thủ tục phát sinh mà chưa thông báo trước đó, chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng trong thời gian tối đa 60 phút.
  3. Thời gian vận chuyển và địa điểm giao nhận hàng hóaChúng tôi có khả năng vận chuyển và giao hàng cho quý khách trên toàn quốc. Tùy vào điều kiện vận chuyển và vị trí địa lý, thời gian vận chuyển và giao hàng đến quý khách tối đa là 10 ngày tính từ lúc hàng hóa bắt đầu được vận chuyển. Nếu yêu cầu thời gian và địa điểm giao nhận của quý khách vượt quá khả năng đáp ứng của chúng tôi, chúng tôi sẽ thông báo ngay để quý khách có thể điều chỉnh yêu cầu hoặc hủy bỏ việc mua hàng.