Chính sách bảo hành – đổi, trả và hoàn tiền

Việc bảo hành – đổi, trả hàng hóa và hoàn tiền được thực hiện theo các điều khoản liên quan trong Hợp đồng mua bán giữ bên mua là quý khách và bên bán là Công ty TNHH Vitamin Toàn Cầu. Trong trường hợp việc mua bán không có Hợp đồng hoặc Hợp đồng không có các điều khoản cho việc bảo hành – đổi, trả và hoàn tiền thì sẽ thực hiện theo các điều khoản dưới đây:

1. Đổi hàng

– Trước khi ký biên bản giao nhận hàng hóa: trong trường hợp hàng hóa bị lỗi do bất kì nguyên nhân nào không thuộc bên mua là quý khách, quý khách có quyền yêu cầu đổi hàng cùng loại trong 24 tiếng nếu trong phạm vi 80km. Phạm vi lớn hơn 80km, thời gian đổi hàng tối đa 1 tuần làm việc.

– Sau khi ký biên bản giao nhận hàng hóa: trường hợp hàng hóa bị lỗi do nhà sản xuất, trong 48 tiếng sau ký, quý khách có quyền yêu cầu đổi hàng theo thời gian/phạm vi nêu ở trên. Trường hợp hàng hóa không bị lỗi do nhà sản xuất sau khi đã ký biên bản giao nhận, hoặc sau 48 tiếng quý khách mới có yêu cầu đổi hàng hóa, vì bất kì lý do gì, chúng tôi không chấp nhận đổi hàng.

2. Trả hàng và hoàn tiền

Nếu chúng tôi không đáp ứng được các yêu cầu đổi hàng hợp lý của quý khách đã nêu ở trên, quý khách có quyền trả lại hàng và yêu cầu hoàn tiền. Chúng tôi cam kết tiến hành nhận hàng và hoàn tiền cho quý khách bằng chuyển khoản ngân hàng trong 48 tiếng sau khi nhận lại hàng, bảo đảm quyền lợi chính đáng của quý khách, cũng là để duy trì uy tín lâu nay của chúng tôi.